Taiteenlajit Elävät Ajassa

post thumb
Taide
by Veera/ on 08 Jul 2021

Taiteenlajit Elävät Ajassa

Taiteenlajit kertovat siitä, miten eri taideteokset eroavat toisistaan. Varhaisimmat lajit olivat maalauksia ja kiviveistoksia, jotka esittivät tuon ajan ihmisille keskeisiä asioita heidän elämästään. Myöhemmin maalaustaide ja kuvanveisto kehittyivät valtavasti ja teoksissa pyrittiin mallintamaan luontoa niin tarkasti kuin mahdollista. Musiikista tuli keskeinen osa taidemaailmaa jo varhain ja se alkoi ammattimaistumaan voimakkaasti keskiajalta lähtien. Nykyään taidemuotoja on kymmeniä erilaisia ja lisää tulee jatkuvasti.

Taiteenlajit Nykytaiteessa

Nykytaiteeksi katsotaan ajanjakso, joka alkoi käytännössä 1900-luvun puolivälin jälkeen ja jatkuu tähän päivään asti. Kun vielä aiemmin taiteena oltiin pidetty vain suhteellisen pientä osaa luovasta työstä, nykytaide pyrki laajentamaan taiteen käsitystä. Nykytaide sisältää hyvin erilaisia tapoja mieltää taide, eikä sen mukaan perinteiset kuvataide, kuvanveisto tai musiikki enää hallitse taiteenkenttää.

Viime aikoina varsinkin digitaalisuus on nostanut päätään taiteenkentällä. Digitaalinen taiteenlaji, kuten pelit tai multimediateokset, tuovat uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia taiteilijoille. Varsinkin peleistä on tullut keskeinen osa digitaalista taidetta, sillä niissä yhdistää monet eri perinteiset taiteenmuodot. Peleissä tarvitaan grafiikan lisäksi musiikkia sekä tarinankerrontaa, joten se soveltuu hyvin erilaisille taiteilijoille.

Taiteenlajit Tulevaisuudessa

Koska taide on muuttanut jatkuvasti muotoon, myös tulevaisuudessa tulemme näkemään uudenlaisia taiteenlajeja. Esimerkiksi tekniikan kehittyessä taiteilijat tulevat todennäköisesti käyttämään sitä hyväkseen. Erilaiset virtuaaliset maailmat ja hologrammein toteutettavat taideteokset tulevat varmasti yleistymään nopeasti. Tältä osin voimme jäädä siis mielenkiinnolla odottamaan, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan.