Taiteenlaji Määrittää Teoksen Muodon

post thumb
Taide
by Veera/ on 17 Apr 2021

Taiteenlaji Määrittää Teoksen Muodon

Taiteenlaji määritellään usein sen mukaan, millä tavalla taideteos on toteutettu. Yleisimmät taiteenlajit, kuten maalaustaide, kuvanveisto tai musiikki, ovat varmasti kaikille tuttuja. Niissä kaikissa taiteilija on ottanut tietyn tavan ja materiaalit, jolla teos on valmistettu. Maalaamisessa käytetään erilaisia pensseleitä ja maaleja, jotka omalta osaltaan vaikuttavat lopputulokseen. Samoin kuvanveistäjä voi valita lukuisista eri kivilajeista teokseen sopivimman materiaalin.

Uusi Taiteenlaji Muokkaa Käsitystä Taiteesta

Vaikka yleisimmät taiteenlajit vakiintuivat renessanssin aikana, uusia taidemuotoja syntyy jatkuvasti. Tämä tekeekin taiteesta jatkuvasti muuttuvan ilmiön. Uudet taiteenlajit pyrkivät omalta osaltaan myös kyseenalaistamaan sitä, miten taide määritellään. 1900-luvulla kehitettiin esimerkiksi performanssitaide, joka muokkasi taiteen käsitystä monella tapaa. Siinä taidetta tehdään yleisön edessä joko improvisoiden tai ennalta tarkoin suunnitellusti.

Strata haluaa esitellä myös muita nykytaiteenlajeja, jotka ovat syntyneet 1900-luvulla. Yhteisötaide on performanssitaiteen lisäksi yksi tunnetuimpia nykytaiteen muotoja. Siinä taidetta tehdään yhteisöllisesti, jossa itse taiteilija on enemmänkin tuottajan kuin tekijän roolissa. Yhteisötaiteessa teosta tekevät yhdessä useat ihmiset ja taiteilijan rooli on pikemminkin ohjata sekä koordinoida toimintaa.

Taidetta Monipuolisesti

Taiteen eri lajit todistavat sen, että taidetta voidaan tehdä hyvin monipuolisesti. Taide on jatkuvassa käymistilassa, joten uudenlaisia tapoja tehdä taidetta syntyy jatkuvasti. Tekniikan kehittyminen tuo omat mahdollisuutensa taiteen tekemiselle, ja toisaalta sen aiheuttaa myös vastareaktiona vanhojen taidemuotojen renessanssin. Tulevaisuudessa tulemme näkemään vielä täysin uudenlaisia taiteen tyylisuuntia.