Poptaide

Poptaide Syntyi Lontoossa

Poptaide Syntyi Lontoossa

Poptaiteelle oli hyvin ominaista optimismi sekä kulutuksen kasvattaminen sotien jälkeen. Designia pidettiinkin oivallisena keinona lisätä myyntiä. Taidesuuntaukseen kuului erilaisia maalaus- sekä kuvanveistotyylejä ja kaikille oli yhteistä, että kiinnostus osoitti massatuotantoon ja ylipäänsä massakulttuuriin. Postmoderni taide syntyi sotien jälkeen ja pitää sisällään myös poptaiteen. Postmodernin taiteen sanotaan olevan ennemminkin subjektiivista kuin taas edeltäjänsä modernismi oli objektiivista sekä teoreettista. Joten moderni taide kulkee järjestyksen ja logiikan tietä siinä missä postmodernismi ei. Jälkimmäinen onkin hyvin tulkinnanvaraista ja on antanut alkusysäyksensä nykytaiteelle, jossa taiteilija kuvaa tuntemuksiaan täysin vapaasti. Poptaiteessa käytettiin hyvin provosoivaakin tyyliä, joka todella herätti mielipiteitä.

Poptaide henkilöityy helposti Andy Warhol nimiseen taiteilijaan. Ennemminkin kuin kuuluisa taideteos, hänellä oli tunnettuja kokoelmia kuten Cambellin keittopurkeista tehty kolmenkymmenenkahden purkin sarja, kuten myös Coca Cola pullojen maalaussarja.

Poptaide Ja Kuuluisa Taideteos

Kuuluisimpiin teoksiin kuuluvat luonnollisesti Andy Warholin teokset ja kokoelmat muun muassa Marilyn Monroesta sekä 180 senttiset, hopeanväriset Elvis Presleyn kuvat. Hän pyrki töillään hätkähdyttämään ihmisiä ja onnistuikin siinä kuvaten toisinaan myös hyvin synkkiä aiheita.

Poptaiteen luojana tai alkuunpanijoina pidetään taiteilijaa nimeltä Lawrence Alloway, joka keksi termin sekä arkkitehtejä Alison ja Peter Smithson, Reyner Banham kuin myös taiteilijat Eduardo Paolozzi ja Richard Hamilton olivat osallisina. Yksi suuri tekijä synnyssä oli amerikkalaisuuteen kohdistunut suuri ihailu. Yhdysvaltain lippu esiintyykin usein teoksissa mukana.

Poptaide Oli Tarkoitettu Kansantajuiseksi

Poptaide Oli Tarkoitettu Kansantajuiseksi

Oli tarkoitus, että taide osuisi katsojiin ja pysäyttäisi ajattelemaan sekä ihailemaan. Sen ei tarvinnut olla monimutkaista vaan helposti tulkittavaa, ohimenevää ja myös tietyllä tavalla helposti unohtuvaa, kuin massatuotannon tuotteet muutenkin olivat. Teoksia suunnattiin nuorisolle ja niiden toivottiin auttavan myynnin kasvussa ja saamaan yritykset voimaan sodan jälkeen paremmin.

Koska tilataide on yleensä yhden tilan täyttävä teos, voi poptaide erota tästä jossain määrin, mutta myös poptaidetta voidaan tehdä tilateoksena ja miksei myös ympäristötaiteenakin. Usein poptaide on kokoelmia jonkun aiheen ympärillä pyörivästä teemasta eri kantilta esitettyinä. Suomessakin poptaidetta on luotu, vaan eivät kovin monet taiteilijat perustaneet sen ympärille uraansa.

Lukijoiden Kommentit

Poptaide on aina kiehtonut minua, mutta vasta viime aikoina olen päässyt paremmin siihen sisään. Kiitokset Stratalle monipuolisesta ja informatiivisesta sivustosta, joka on auttanut minua ymmärtämään taidetta paremmin.

Pasi K.

Olen aina ihaillut modernia taidetta, jota mielestäni löytyy lähes kaikkialta. Modernia taidettaa löytää esimerkiksi selaamalla läpi lehtiä, kasinoita tai vaikka mainoksia. Sitä on myös joka puolella kaupungilla. Ehkä juuri siitä syystä se kiehtoo minua niin paljon.

Mari H.

Olen ollut innokas taidemaalari jo useiden vuosien ajan. Poptaide on kuitenkin ollut aina se ykkönen, vaikka pidän myös perinteisemmistä taiteen suuntauksista. Strata on opettanut minulle hyvin paljon taiteesta ja tulen taatusti lukemaan sivustoa jatkossakin.

Laila P.

Poptaide Suomessa

Poptaide oli Suomessakin 1960-luvulla suosittua, joskin monet taiteilijat vain kokeilivat sen tekemistä. Strata tietää, että esimerkiksi Markus Heikkerö ja Erkki Kureniemi olivat näiden poptaiteilijoiden joukossa. Suomessa ehkä enemmän saatiin vaikutteita kuitenkin ranskalaisen uusrealistisen ryhmän teoksista kuin amerikkalaisesta poptaiteesta. Eräs tyylilaji, neopop sai alkunsa postmodernismista ja se lähti voimakkaasti kehittymään muun muassa Japanissa eikä niinkään innostanut suomalaisia taiteilijoita. Tämä suuntaus uuspopista katsoo hyvin kriittisesti tai satiirin kautta kaupallisuutta ja kulutushysteriaa.

Postmoderni taide on siis osaltaan vaikuttanut myös poptaiteen kehityksen kulkuun saaden sen kääntymään hieman eri uralle, luoden sille oman alakulttuurin. Suomessa varsinkin Ismo Kajanderin töissä, oli nähtävissä uudenlaista, kantaa ottavaa sisältöä joita ei vastaanotettu kovinkaan suurella innolla vaan ne saivat jopa tympeää huomiota osakseen. Tästä huolimatta taiteilija jatkoi työtään lannistumatta.