Konstruktivismi Taide -Abstraktien Peruselementtien Maalaustaidetta

post thumb
Taide
by Veera/ on 18 Jun 2022

Konstruktivismi Taide -Abstraktien Peruselementtien Maalaustaidetta

Konstruktiivinen taide kehittyi 1900-luvun alussa ja sen syntymaana pidetään Venäjää. Nimensä mukaisesti sen ajatuksena on, että teoksen rakenteet ovat selvästi näkyvillä ja kokonaisuutta ohjaa selkeä muoto. Konstruktivismi taide on abstraktin eli ei-esittävän taiteen suuntaus, jossa aiheena ovat erilaiset geometriset muodot. Konstruktivistisessa maalaustaiteessa myös värimaailma on selkeä ja koostuu yleensä tasaisen yksivärisistä pinnoista. Konstruktivismi on selkeästi moderni taidesuuntaus, jonka vaikutteet ovat näkyvillä vielä reilu sata vuotta myöhemminkin.

Konstruktivismi Taide Meillä Ja Maailmalla

Konstruktivismi vaikutti eri taiteen aloilla arkkitehtuurista muotoiluun ja kuvataiteisiin. Sen selkeäpiirteisyyttä, käytännöllisyyttä ja teollista estetiikkaa ihannoiva tyyli kulminoitui Saksassa vuonna 1919 perustetussa Bauhaus-koulussa, jossa funktionalistista muotoilua ja huonekaluja suunniteltiin massatuotantoon. Synnyinmaassaan Venäjällä konstruktivismi sai väistyä jo 1920-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä sen oli jo kokonaan syrjäyttänyt neuvostohallinnon sallima taidesuuntaus eli sosialistinen realismi.

Suomalainen taidemaalaus on luonnollisesti saanut vaikutteita muualla maailmassa vallinneista taidesuuntauksista. Kenties merkittävin suomalaisen abstraktin taiteen pioneeri oli Sam Vanni (1908-1992), jonka tuotanto nojautuu vahvasti konstruktivismin ihanteisiin muotosommitelmineen ja selkeine väripintoineen. Vanni myös opetti taidetta Vapaassa taidekoulussa, sekä Suomen kuvataideakatemiassa. Yksi hänen tunnetuimmista oppilaistaan oli toinen konstruktivistisesta maalaustaiteesta teoksiinsa ammentava taiteilija Paul Osipow.

Vallankumouksesta Valtavirtaan

Konstruktivismi oli alun perin vallankumouksellinen taidesuuntaus ja sen taustalla vaikutti joukko idealistisia taiteilijoita. Tarkkuuden, loogisuuden ja rakenteellisuuden lisäksi konstruktivistit ihannoivat kaikkea uutta ja maailman toivottiin muuttuvan paremmaksi uuden teknologian avulla. Bauhausin myötä konstruktivismin käytännöllisyys ja teknisyys korostuivat ja ne veivät taidesuunnan ja sen ideologian valtavirtaan luoden samalla modernin taideteollisuuden kulttuurin.