Mitä Taide On?

post thumb
Taide
by Veera/ on 05 Nov 2020

Mitä Taide On?

Taidemuodot ovat hyvin moninaisia ja kysymykseen, mitä taide on? Löytyy yhtä monta vastausta kuin on taiteen kanssa tekemisissä olevaa ihmistäkin. Jokaisella luultavasti on omanlaisensa näkemys taiteesta ja siitä, mikä on erityisesti hyvää taidetta. Ja onko taide koskaan huonoa? Se on kuitenkin katsojan silmässä, onko joku asia hyvää tai huonoa. Taiteelle ei ole varsinaista asteikkoa, jolla laatua voisi mitata.

Mitä taide on sitten itse kullekin? Se voi olla kaunis auringonlasku, musiikkia, veistos, runo – oikeastaan mitä vaan. Taide on todella laaja genre, johon voi sisällyttää erittäin paljon erilaista koettavaa. Taide ei siis ole vain maalattuja muotokuvia museossa.

Taidetta Tarvitaan Herättämään Ajatuksia

Sivusto Strata on sitä mieltä, että ajatusten herättely on aina hyvästä. Taiteella on usein sanoma, jota taiteilija haluaa tuoda esille ja ottaa myös kantaa yhteiskunnallisiin asioihin sen kautta. Tällainen taide on usein myös selitettä vaativaa, abstraktimpaa taiteen muotoa.

Mitä taide on? Yksi määritelmä on, että taide on ilmaisun, kannanoton, viestinnän ja mielihyvän tuottamisen väline. Jos joku saa mielihyvää katselemalla kaunista maalausta ja kokee sen puhuttelevan, voi toiselle tämä sama elämys syntyä kauniista nuoteista aseteltuna musiikin muotoon. Taide voi olla myös jotain, mitä emme ole kykeneväisiä edes hahmottamaan.

Taidetta Kaikille Aisteille

Koska taide voi olla niin kuultua, nähtyä kuin muutoinkin koettua, on ihme ellei kaikille ihmisille löydy sen joku muoto miellyttämään. Tässä muutama erilainen taiteenmuoto:

• Musiikki, niin klassinen kuin vaikkapa populaarimusiikki
• Kuvataide, esimerkiksi maalaukset ja valokuvat
• Performanssitaide, jossa esitys esitetään suoraan yleisön edessä

Mikä On Taiteen Tehtävä?

Taidemuodot antavat paljon mahdollisuuksia erilaisen taiteen luomiselle. Ja miksi sitä sitten tehdään? Onko taiteella jokin tehtävä? Taidetta tehdään piristämään, sillä halutaan tuottaa iloa ja myös suruakin. Sen halutaan herättävän tunteita ja ihmisen uinuvia alitajuisia ajatuksiakin. Hyvä taide on sellaista, jota ei sivuuteta ilman heränneitä tunteita.

Taidemuodot, kuten tilataide ja ympäristötaide ovat nykypäivää. Niiden avulla päästään luomaan taidetta laajemmalla mittapuulla, ja varmistamaan että teos pääsee vaikuttamaan useampaan ihmiseen. Esimerkiksi Puuvuori Pinsiössä on hyvä esimerkki tällaisesta taiteenmuodosta. Se on 28 metriä korkea, kartiomainen soravuori johon on istutettu 10 600 mäntyä tietyn kaavan mukaan. Tässä teoksessa riittää ihmeteltävää useammaksikin kerraksi.